• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
YOIN US

Cultuursensitief werken

Iedereen heeft zijn eigen manier van doen en laten. Niemand is hetzelfde en daarmee is iedereen uniek. En zijn altijd overeenkomsten en verschillen.

De verschillen tussen mensen kunnen groot of klein zijn en zijn gevormd door bijvoorbeeld opvoeding, gebeurtenissen, karakter, cultuur. Hierdoor zijn de gesprekken die je voert altijd intercultureel.

Checklist cultuursensitief werken

Om als hulpverlener een goede werkrelatie met de ander op te bouwen, is het belangrijk om de verschillen tussen jou en je gesprekspartner te achterhalen. De Checklist cultuursensitief helpt jou jezelf en je collega’s de juiste vragen te stellen.

De checklist vraag je aan via yoin@entrealindenhout.nl.

Checklist

Training

Met de training Cultuursensitief werken word je je bewust van je eigen normen en waarden, dat deze niet voor iedereen gelden en dat mensen situaties heel verschillend kunnen ervaren. Met de training Cultuursensitief werken leer je verschillende vaardigheden om cultuurverschillen te zien, bespreekbaar te maken en te besluiten hoe je nader tot elkaar komt.