• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
YOIN US

IAG-V Consultatie en advies

Consultatie en advies voor betrokken instanties bij gezinnen met een vluchtverhaal

Veel gezinnen die gevlucht zijn, lukt het goed om in Nederland een nieuwe balans te vinden. YOIN helpt gezinnen met een vluchtverhaal die moeite hebben om eigenstandig een goed evenwicht in ons land te vinden. Thema’s waar deze gezinnen mee te maken hebben, zijn onder andere:

  • opvoedproblematiek; een zoektocht van ouders naar het uitvoeren van gezag en opvoeden binnen twee culturen
  • problemen bij het verwerken van verlies
  • omgaan met traumatische gebeurtenissen
  • relatieproblemen
YOIN Moeder dochter itemfoto

Cultuursensitief hulpverlenen, met de juiste aandacht voor het vluchtverhaal van gezinnen

YOIN heeft grote expertise in het werken met jonge alleenstaande vluchtelingen en in het werken met gezinnen die gevlucht zijn en, vaak na een gezinshereniging, weer met elkaar gaan samenleven. Er is bovendien veel ervaringsdeskundigheid onder de medewerkers. Deze expertise delen we graag met andere professionals in wijkteams, op school, in de buurt. Wanneer professionals vastlopen in het werken met een gezin dat gevlucht is, kijken en denken we mee. Consultatie en advies, telefonisch of op afspraak.