• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
YOIN US

Wonen & begeleiden

Verschillende jongeren, verschillende woonvormen

Meedoen begint bij wonen

Om de jongeren goed op te vangen en mee te laten doen in onze maatschappij moeten ze in de eerste plaats ergens kunnen wonen. Omdat we jongeren opvangen met verschillende leeftijden en achtergronden werken we ook met verschillende woonvormen. We willen die woonvormen ‘zo gewoon mogelijk én zo thuis mogelijk’ laten zijn. Kleine wooneenheden, midden in een wijk, midden in onze maatschappij.

Kleine woonhuizen
We begeleiden jongeren in kleine woonhuizen waar zo’n vier jonge vluchtelingen zelfstandig samen wonen. Onze YOIN-begeleiders zijn hier regelmatig aanwezig om de jongeren te begeleiden waar nodig.

Kleine wooneenheden

Voor de jongste en meest kwetsbare jonge vluchtelingen hebben we kleine wooneenheden, met drie mee-wonende begeleiders op een groep van drie jongeren.

Woongroepen

Ook hebben we twee woongroepen waarin ongeveer twaalf jongeren wonen die wat meer begeleiding nodig hebben. Op deze woongroepen werkt een team van 6 of 7 begeleiders per groep en bieden we 24 uur, 7 dagen per week begeleiding.

Begeleiding op maat

Naast het wonen, richten we ons op school en opleiding, vrije tijd, vriendschappen en sociaal netwerk. Kortom, op meedoen. De jongeren hebben veel meegemaakt en zijn door het missen van eigen familie en hun eigen sociaal netwerk kwetsbaar. Onze begeleiding is daarom in eerste instantie gericht op bescherming en het bewerkstelligen van een gevoel van veiligheid voor de jonge vluchteling. Daarna geven we aandacht aan het versterken van eigen mogelijkheden en aan de veerkracht van de jongeren.

Yoin 2Meiden Itemfoto

Onze begeleiders creëren een prettige leefsfeer in een woongroep of in de kleinere wooneenheden. We maken makkelijk contacten in de buurt en nemen daarin de jonge vluchtelingen op sleeptouw, zodat ze zelf contacten aangaan en onderhouden. We onderhouden het contact met de voogden, de school en andere externe instanties. En we lossen lastige situaties op. Op een constructieve, positieve en oplossingsgerichte manier. Onze begeleiders hebben oog voor afwijkend gedrag, zodat er tijdig signalering en doorverwijzing is bij complexe problemen.

Sandra en Koen vertellen over werken en meewonen in de wooneenheden van YOIN

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube-nocookie.com/embed/P4jUbjkE9Hw?rel=0

Hulp vragen en meer informatie

De aanvraag voor hulp aan alleenstaande jonge vluchtelingen tot 18 jaar, voor wonen en begeleiden verloopt via Nidos.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Entreeteam:T 088 356 30 00 E entreeteam@entrealindenhout.nl