• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
YOIN US
Wonen met begeleiding

Verschillende jongeren, verschillende woonvormen

Meedoen begint bij wonen

Ergens kunnen wonen is de basis als je wil meedoen in onze maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze huizen zo gewoon en zo thuis mogelijk zijn, midden in de straat en buurt. We hebben verschillende woonvormen, omdat we jongeren met verschillende leeftijden en behoeften voor begeleiding opvangen.

Kleine woonhuizen

In onze kleine woonhuizen wonen zo’n 4 jongeren zelfstandig samen. Onze begeleiders helpen hen waar nodig Zij zijn regelmatig, op verschillende momenten, aanwezig . Daarbuiten kunnen de jongeren altijd ondersteuning krijgen van onze collega’s van de bereikbaarheidsdienst. We noemen deze woonhuizen onze kleine wooneenheden (KWE).

Woongroepen
Ook hebben we een aantal woongroepen. Hier wonen ongeveer 12 jongeren die meer begeleiding nodig hebben. Deze jongeren krijgen 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding van het team van YOIN. Elk team bestaat uit 6 of 7 begeleiders, waarvan er altijd iemand aanwezig is.

Begeleiding in wat nodig en fijn is

Naast wonen, richten we ons op meedoen: school, opleiding, vrije tijd, vriendschappen en andere sociale contacten. Onze jongeren hebben veel meegemaakt en missen hun familie en sociaal netwerk. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. Tegelijkertijd blijkt uit de ervaringen die zij hebben dat ze heel veerkrachtig zijn. Onze begeleiding is daarom gericht op het benutten en versterken van die veerkracht, in een voor hen nieuw land en nieuwe samenleving.

Dit doen wij door een fijne sfeer te creëren in de woonhuizen, door vertrouwd met elkaar te raken en door de jongere te laten voelen dat hij/zij serieus genomen wordt. En we helpen de jongere regie te nemen over zijn/haar leven in Nederland. De jongere is zelfstandig naar Nederland gekomen, en heeft onderweg ook problemen en gevaarlijke situaties overwonnen. Wij helpen de jongere om die vaardigheid ook in de Nederlandse maatschappij toe te passen. Daarna helpen we de jongeren bij dat wat zelf willen en kunnen.

We nemen de jongeren mee op sleeptouw om zelf contacten in de buurt te leggen en te onderhouden. Ook hebben we contact met de voogden, de school en andere externe instanties. En we lossen lastige situaties positief en oplossingsgericht op.

Soms geeft een jongere zelf aan dat zij of hij stress heeft, of laat de jongere daar duidelijke tekenen van zien. In dat geval heeft de jongere misschien gespecialiseerde hulpverlening of therapie nodig. Wij zorgen dan op tijd voor een doorverwijzing.

Lees meer over Wonen en begeleiding in deze folder:


Wonen met begeleiding
Hulp vragen en meer informatie
De aanvraag voor hulp aan alleenstaande jongeren met een vluchtverhaal, voor wonen en begeleiden, verloopt via  Nidos.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Entreeteam:
T: 088 356 30 00
E:  entreeteam@entrealindenhout.nl